ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-17.55
-65.83333
2729 เมตร (8953.41 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน Punata

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -4 ชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด