ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
-19.03332
-65.26274
2798 เมตร (9179.79 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน โบลิเวีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -4 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน โบลิเวีย

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด