ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
23.7104
90.40744
23 เมตร (75.46 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน บังกลาเทศ

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT +6 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2022

เมืองใหญ่ที่สุดใน บังกลาเทศ

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด