หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Azores Time (AZOT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Azores Summer Time (AZOST).

ตัวอย่างของสถานที่: Ponta Delgada
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด