ข้อมูล
ประเทศ
เมืองหลวง
สกุลเงิน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ


พิกัด
พิกัดรายชั่วโมง
พิกัดเลขทศนิยม
ยกระดับ
ละติจูด
ลองติจูด

ละติจูด
ลองติจูด
12.52398
-70.02703
22 เมตร (72.18 ฟุต)

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน อารูบา

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
UTC/GMT -4 ชั่วโมง

เมืองใหญ่ที่สุดใน อารูบา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด