หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Amazon Time (AMT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Amazon Summer Time (AMST).

ตัวอย่างของสถานที่: Cuiabá
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด