หมายเหตุสำคัญ:
เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Australian Central Daylight Time (ACDT) ปัจจุบันปรับเวลาตามฤดูกาล
ดังนั้นเมืองส่วนใหญ่มีกำลังใช้ Australian Central Standard Time (ACST).

ตัวอย่างของสถานที่: Adelaide
ใช้แถบค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อเมืองและไม่ได้ตามโซนเวลา

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด