The Time Now > เยเมน > Sanaa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sanaa, เยเมน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 3:49:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gizan

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3201 กิโลเมตรจาก Sanaa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
84.63°F
66.2°F
15.53 mph 270° ตะวันตก
58%
30.01 "Hg
อา. 26 ม.ค. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
5:58 PM
11:25
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:40 AM
7:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 3:17 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
43°F
48°F
66°F
48°F
39°F
37°F
70°F
ระดับที่สบาย
48°F
39°F
46°F
66°F
46°F
36°F
37°F
75°F
จุดน้ำค้าง
41°F
39°F
37°F
36°F
36°F
32°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
69°ตะวันออก
5 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
82°ตะวันออก
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
69°ตะวันออก
9 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
84%
67%
33%
59%
77%
91%
28%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
23 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
32 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
9%
5%
2%
2%
7%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
66°F
70°F
72°F
72°F
72°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
39°F
39°F
41°F
43°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
34°F
37°F
34°F
34°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
81°ตะวันออก
7 mph
69°ตะวันออก
7 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
168°ใต้
9 mph
201°ใต้
9 mph
250°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
37%
30%
32%
28%
29%
26%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
1%
1%
2%
4%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
45°F
46°F
52°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
33%
35%
36%
44%
28%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
8%
6%
6%
42%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 3:17 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด