The Time Now > เยเมน > Sanaa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sanaa, เยเมน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 6:55:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gizan

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3201 กิโลเมตรจาก Sanaa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
99.37°F
78.8°F
5.59 mph 90° ตะวันออก
79%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 25 ก.ย. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
5:58 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:47 PM
5:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:26 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
77°F
66°F
52°F
52°F
77°F
64°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
66°F
50°F
48°F
77°F
64°F
52°F
จุดน้ำค้าง
34°F
30°F
32°F
32°F
32°F
30°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
18%
27%
43%
48%
17%
27%
41%
ทัศนวิสัย
37 ไมล์
45 ไมล์
39 ไมล์
30 ไมล์
37 ไมล์
45 ไมล์
39 ไมล์
30 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
79°F
81°F
79°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
28°F
27°F
25°F
30°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
69°ตะวันออก
23 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
18%
16%
14%
14%
18%
18%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
2%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
36°F
21°F
37°F
30°F
30°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
5 mph
10°เหนือ
6 mph
10°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
5 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
10%
21%
15%
15%
14%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 3:26 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด