The Time Now > เยเมน > Sanaa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sanaa, เยเมน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 12:32:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gizan

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
3201 กิโลเมตรจาก Sanaa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
107.74°F
78.8°F
8.7 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
67%
29.83 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 12:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
6:18 PM
12:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:24 AM
10:48 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
63°F
48°F
48°F
77°F
63°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
75°F
63°F
46°F
45°F
75°F
63°F
50°F
45°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
32°F
32°F
28°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
3°เหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
12 mph
95°ตะวันออก
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
30%
50%
53%
16%
30%
46%
51%
ทัศนวิสัย
45 ไมล์
30 ไมล์
24 ไมล์
35 ไมล์
43 ไมล์
33 ไมล์
24 ไมล์
37 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
4%
0%
5%
10%
4%
5%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 12:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 17 เม.ย.
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
73°F
73°F
77°F
79°F
82°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
48°F
48°F
50°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
28°F
28°F
30°F
30°F
19°F
23°F
32°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
95°ตะวันออก
11 mph
86°ตะวันออก
11 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
68°ตะวันออก
11 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
17%
20%
21%
11%
13%
16%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
6%
6%
6%
6%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
45°F
63°F
61°F
57°F
54°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
280°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
52%
53%
43%
38%
39%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
42%
75%
64%
58%
50%
53%
48%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด