The Time Now > เยเมน > Sanaa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sanaa, เยเมน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 11:16:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gizan

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
3201 กิโลเมตรจาก Sanaa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
87.19°F
71.6°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
30.01 "Hg
ศ. 18 ม.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
5:53 PM
11:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:17 PM
2:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 9:24 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
52°F
41°F
41°F
73°F
52°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
73°F
50°F
39°F
37°F
75°F
52°F
43°F
39°F
จุดน้ำค้าง
25°F
41°F
37°F
41°F
32°F
43°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
187°ใต้
3 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
167°ใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
2 mph
267°ตะวันตก
4 mph
91°ตะวันออก
5 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
3
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
66%
85%
100%
21%
73%
78%
82%
ทัศนวิสัย
39 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
29 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
4%
3%
2%
3%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
43°F
43°F
43°F
43°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
70°F
75°F
75°F
75°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
36°F
39°F
36°F
36°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
104°ตะวันออก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
6 mph
280°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
25%
30%
32%
28%
28%
21%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
4%
6%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
34°F
21°F
23°F
21°F
28°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
1
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
13%
13%
12%
16%
20%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
2%
2%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 9:23 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด