The Time Now > เยเมน > Sanaa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sanaa, เยเมน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 6:55:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gizan

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
3201 กิโลเมตรจาก Sanaa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
102.51°F
77°F
7.46 mph 260° ตะวันตก
67%
29.83 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 6:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
5:40 PM
11:45
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:05 PM
10:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
48°F
61°F
73°F
55°F
45°F
45°F
72°F
ระดับที่สบาย
55°F
45°F
61°F
75°F
54°F
41°F
41°F
73°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
21°เหนือ
7 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
66%
43%
21%
40%
56%
61%
18%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
16 ไมล์
29 ไมล์
40 ไมล์
23 ไมล์
23 ไมล์
34 ไมล์
41 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
84°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
45°F
46°F
46°F
50°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
79°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
32°F
28°F
30°F
28°F
27°F
32°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
88°ตะวันออก
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
71°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
20%
21%
20%
18%
16%
17%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
1%
2%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
32°F
48°F
46°F
46°F
46°F
43°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
3 mph
20°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
34%
31%
30%
30%
26%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
44%
5%
6%
6%
4%
45%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sanaa

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด