The Time Now > เวียดนาม > ฮานอย > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ฮานอย, เวียดนาม สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 2:56:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ha Noi Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
7247 กิโลเมตรจาก ฮานอย
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
5.59 mph 90° ตะวันออก
100%
29.92 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 18 พ.ย. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
5:15 PM
11:8
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:30 PM
12:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ฮานอย

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
73°F
68°F
68°F
73°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
84°F
73°F
68°F
68°F
75°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
68°F
64°F
63°F
63°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
162°ใต้
9 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
91°ตะวันออก
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
106°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
92°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
70%
84%
88%
81%
70%
82%
86%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
60%
62%
11%
66%
69%
62%
56%
68%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ฮานอย

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
73°F
79°F
81°F
72°F
72°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
70°F
68°F
63°F
68°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
81°F
82°F
75°F
73°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
63°F
68°F
68°F
55°F
61°F
59°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
350°เหนือ
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
72%
71%
71%
59%
70%
52%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
63%
70%
39%
45%
47%
34%
34%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
82°F
88°F
91°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
45°F
54°F
72°F
77°F
79°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
350°เหนือ
4 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
40%
78%
89%
94%
93%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
45%
45%
43%
43%
46%
ฝนตก
-
-
0.22 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ฮานอย

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 พ.ย. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด