The Time Now > เวเนซุเอลา > Maracaibo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Maracaibo, เวเนซุเอลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 9:54:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barquisimeto Airport

ฝนตกปรอยปราย. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
4978 กิโลเมตรจาก Maracaibo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
69.8°F
3.11 mph 90° ตะวันออก
100%
30.04 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 9:30 ก่อนเที่ยง GMT-4:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
5:57 PM
11:52
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:45 PM
10:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 7:46 ก่อนเที่ยง GMT-4:30
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
79°F
77°F
77°F
90°F
81°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
95°F
84°F
79°F
79°F
100°F
90°F
81°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
73°ตะวันออก
3 mph
286°ตะวันตก
4 mph
186°ใต้
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
353°เหนือ
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
84%
90%
94%
63%
83%
88%
77%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
35%
40%
40%
40%
55%
49%
46%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:44 ก่อนเที่ยง GMT-4:30
 
 
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
86°F
88°F
88°F
90°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
99°F
97°F
97°F
97°F
97°F
104°F
113°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
172°ใต้
6 mph
173°ใต้
6 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
66%
73%
67%
67%
66%
61%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
76%
75%
71%
59%
48%
60%
62%
55%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
115°F
113°F
109°F
108°F
115°F
115°F
108°F
จุดน้ำค้าง
81°F
79°F
75°F
75°F
79°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
10°เหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
63%
55%
55%
60%
60%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
49%
67%
69%
82%
81%
80%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.59 นิ้ว
1.05 นิ้ว
1.04 นิ้ว
0.85 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 7:46 ก่อนเที่ยง GMT-4:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด