The Time Now > เวเนซุเอลา > Maracaibo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Maracaibo, เวเนซุเอลา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 2:09:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barquisimeto Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4978 กิโลเมตรจาก Maracaibo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
86.04°F
60.8°F
13.67 mph 70° ตะวันออก
43%
30.01 "Hg
อ. 19 ก.พ. 2562, 1:30 หลังเที่ยง GMT-4:30

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:25 PM
11:50
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:43 PM
6:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 7:46 ก่อนเที่ยง GMT-4:30
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
81°F
79°F
84°F
91°F
82°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
84°F
81°F
88°F
100°F
84°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
66°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
15°เหนือ
14 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
80°ตะวันออก
11 mph
18°เหนือ
12 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
68°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
69%
72%
60%
47%
59%
64%
71%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
10%
11%
12%
10%
7%
11%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 9:44 ก่อนเที่ยง GMT-4:30
 
 
อ. 19 ก.พ.
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
95°F
95°F
97°F
95°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
70°F
68°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
10°เหนือ
13 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
50%
48%
50%
49%
43%
45%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
6%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
102°F
104°F
104°F
106°F
109°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
72°F
73°F
73°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
ไม่มีลม
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
45%
51%
53%
55%
57%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
6%
36%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Maracaibo

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 7:46 ก่อนเที่ยง GMT-4:30

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด