The Time Now > Uzbekistan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uzbekistan สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 5:06:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ

อัพเดทล่าสุด:

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด