The Time Now > Uzbekistan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Uzbekistan สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 6:45:40 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ

อัพเดทล่าสุด:

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด