The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Washington DC > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Washington DC, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2558 9:30:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Reagan National Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5530 กิโลเมตรจาก Washington DC
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
81°F
85.35°F
72°F
4.35 mph 250° ตะวันตก
74%
30.07 "Hg
10 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2558, 8:52 ก่อนเที่ยง GMT-04:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
8:36 PM
14:47
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2558, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT-04:00
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
88°F
81°F
75°F
79°F
84°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
70°F
93°F
84°F
75°F
82°F
90°F
81°F
70°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
257°ตะวันตก
9 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
251°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
52%
65%
83%
75%
68%
82%
92%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
10%
12%
9%
75%
31%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.25 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2558, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT-04:00
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
84°F
88°F
82°F
88°F
93°F
97°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
73°F
73°F
68°F
64°F
73°F
72°F
64°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
91°F
82°F
90°F
99°F
100°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
68°F
61°F
64°F
70°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
261°ตะวันตก
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
249°ตะวันตก
10 mph
265°ตะวันตก
12 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
69%
56%
51%
48%
47%
43%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
73%
65%
28%
26%
28%
42%
10%
ฝนตก
-
0.35 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.4 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
84°F
91°F
91°F
90°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
70°F
72°F
75°F
73°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
97°F
95°F
93°F
95°F
100°F
จุดน้ำค้าง
48°F
59°F
66°F
63°F
66°F
70°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
280°ตะวันตก
5 mph
180°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
170°ใต้
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
37%
48%
41%
49%
52%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
21%
10%
0%
43%
66%
80%
ฝนตก
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.89 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2558, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT-04:00