The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Washington DC, Washington DC > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Washington DC, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 1:57:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Reagan National Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
5530 กิโลเมตรจาก Washington DC
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37°F
32.32°F
16°F
5.59 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
42%
30.6 "Hg
10 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 12:52 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:54 AM
5:49 PM
10:55
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:02 PM
7:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:23 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
32°F
32°F
34°F
36°F
36°F
50°F
41°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
27°F
30°F
30°F
32°F
45°F
36°F
จุดน้ำค้าง
19°F
27°F
30°F
32°F
32°F
36°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
104°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
284°ตะวันตก
12 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
81%
85%
92%
91%
100%
59%
67%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
2 ไมล์
0 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
47%
60%
62%
47%
31%
1%
7%
ฝนตก
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
4.47 นิ้ว
2.82 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
52°F
45°F
43°F
66°F
50°F
46°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
36°F
37°F
43°F
41°F
34°F
45°F
ระดับที่สบาย
27°F
45°F
41°F
37°F
64°F
45°F
43°F
50°F
จุดน้ำค้าง
30°F
36°F
30°F
36°F
46°F
28°F
19°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
107°ตะวันออก
11 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
338°เหนือ
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
60%
55%
78%
52%
43%
33%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
60%
54%
3%
56%
50%
4%
39%
40%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.74 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
7.85 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
50°F
50°F
52°F
54°F
48°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
43°F
45°F
37°F
41°F
39°F
39°F
34°F
จุดน้ำค้าง
14°F
25°F
16°F
32°F
43°F
41°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
290°ตะวันตก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
8 mph
20°เหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
1
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
37%
32%
62%
93%
90%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
26%
45%
48%
52%
45%
42%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
0.24 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:23 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด