The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Washington DC > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Washington DC, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 28 กันยายน 2559 7:54:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Reagan National Airport

ฝนเบาๆ. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
5530 กิโลเมตรจาก Washington DC
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66°F
66°F
64.9°F
8.7 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
96%
29.95 "Hg
9 ไมล์
พ. 28 ก.ย. 2559, 6:52 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:01 AM
6:54 PM
11:53
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:39 AM
5:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 ก.ย. 2559, 7:36 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
61°F
72°F
66°F
64°F
70°F
70°F
64°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
68°F
66°F
64°F
66°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
66°F
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
78°ตะวันออก
7 mph
84°ตะวันออก
9 mph
109°ตะวันออก
9 mph
93°ตะวันออก
11 mph
92°ตะวันออก
13 mph
75°ตะวันออก
16 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
99%
84%
92%
99%
88%
87%
93%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
0 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
31%
91%
100%
91%
90%
89%
94%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
1 นิ้ว
1 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.5 นิ้ว
1 นิ้ว
1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 ก.ย. 2559, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 28 ก.ย.
พฤ. 29 ก.ย.
ศ. 30 ก.ย.
ส. 01 ต.ค.
อา. 02 ต.ค.
จ. 03 ต.ค.
อ. 04 ต.ค.
พ. 05 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
68°F
77°F
77°F
75°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
64°F
64°F
64°F
61°F
61°F
55°F
63°F
ระดับที่สบาย
72°F
68°F
68°F
75°F
77°F
77°F
68°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
66°F
64°F
68°F
59°F
57°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
103°ตะวันออก
12 mph
92°ตะวันออก
10 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
275°ตะวันตก
7 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
69°ตะวันออก
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
91%
89%
81%
58%
57%
72%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
96%
100%
99%
74%
38%
48%
24%
10%
ฝนตก
2.5 นิ้ว
3 นิ้ว
1 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ต.ค.
ศ. 07 ต.ค.
ส. 08 ต.ค.
อา. 09 ต.ค.
จ. 10 ต.ค.
อ. 11 ต.ค.
พ. 12 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
77°F
64°F
66°F
68°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
59°F
57°F
57°F
54°F
59°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
64°F
66°F
68°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
59°F
54°F
50°F
50°F
46°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
23 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
250°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
5 mph
170°ใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
6
5
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
74%
72%
59%
58%
51%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
26%
90%
100%
10%
0%
0%
40%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
1.14 นิ้ว
1.11 นิ้ว
-
-
-
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Washington DC

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 ก.ย. 2559, 7:36 ก่อนเที่ยง GMT-4