The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Seattle, Washington > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Seattle, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 23 มกราคม 2561 9:48:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seattle Boeing Field

ฝนเบาๆ. เมฆมากกว่าพระอาทิตย์. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7687 กิโลเมตรจาก Seattle
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.1°F
38.39°F
37.9°F
5.59 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
85%
29.99 "Hg
7 ไมล์
อ. 23 ม.ค. 2561, 8:53 ก่อนเที่ยง GMT-8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:46 AM
4:56 PM
9:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:03 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 ม.ค. 2561, 4:05 ก่อนเที่ยง GMT-8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
45°F
45°F
46°F
46°F
46°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
34°F
39°F
39°F
41°F
41°F
43°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
41°F
43°F
43°F
39°F
37°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
179°ใต้
9 mph
186°ใต้
9 mph
170°ใต้
12 mph
199°ใต้
9 mph
167°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
85%
88%
89%
88%
76%
82%
83%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
79%
100%
97%
87%
85%
86%
84%
60%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 ม.ค. 2561, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT-8
 
 
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
45°F
45°F
48°F
48°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
39°F
39°F
39°F
39°F
48°F
41°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
37°F
39°F
41°F
41°F
50°F
45°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
37°F
34°F
39°F
43°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
181°ใต้
11 mph
184°ใต้
10 mph
195°ใต้
12 mph
182°ใต้
14 mph
188°ใต้
7 mph
160°ใต้
8 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
80%
78%
70%
74%
86%
96%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
100%
92%
97%
94%
93%
69%
56%
41%
ฝนตก
0.69 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.69 นิ้ว
1.53 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
จ. 05 ก.พ.
อ. 06 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
48°F
50°F
46°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
39°F
37°F
36°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
46°F
45°F
46°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
41°F
32°F
39°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
160°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
200°ใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
76%
98%
75%
99%
97%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
53%
56%
43%
53%
6%
4%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 ม.ค. 2561, 4:05 ก่อนเที่ยง GMT-8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด