The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Seattle, Washington > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Seattle, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 1:33:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seattle Boeing Field

อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
7687 กิโลเมตรจาก Seattle
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.9°F
81.19°F
48.9°F
ไม่มีลม
31%
30.01 "Hg
10 ไมล์
จ. 16 ก.ค. 2561, 12:53 หลังเที่ยง GMT-7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:27 AM
9:02 PM
15:35
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:58 AM
11:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 11:15 ก่อนเที่ยง GMT-7
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
77°F
61°F
68°F
84°F
73°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
77°F
61°F
68°F
82°F
77°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
54°F
54°F
52°F
54°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
355°เหนือ
7 mph
10°เหนือ
6 mph
162°ใต้
6 mph
195°ใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
192°ใต้
7 mph
187°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
39%
73%
60%
32%
50%
83%
76%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
21 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 1:14 หลังเที่ยง GMT-7
 
 
จ. 16 ก.ค.
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
75°F
77°F
77°F
77°F
88°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
57°F
59°F
55°F
57°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
55°F
54°F
50°F
46°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
352°เหนือ
8 mph
200°ใต้
7 mph
192°ใต้
6 mph
161°ใต้
7 mph
194°ใต้
7 mph
190°ใต้
8 mph
350°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
34%
56%
48%
43%
37%
34%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
4%
4%
5%
3%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
59°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
54°F
59°F
55°F
54°F
50°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
200°ใต้
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
46%
38%
35%
30%
31%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
3%
4%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 11:15 ก่อนเที่ยง GMT-7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด