The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Seattle, Washington > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Seattle, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 ธันวาคม 2561 3:34:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seattle Boeing Field

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
7687 กิโลเมตรจาก Seattle
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
43°F
39.45°F
39°F
5.59 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
86%
30.08 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ธ.ค. 2561, 2:53 ก่อนเที่ยง GMT-8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:47 AM
4:17 PM
8:30
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:06 AM
8:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 10:22 หลังเที่ยง GMT-8
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
45°F
50°F
46°F
41°F
41°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
45°F
43°F
37°F
36°F
43°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
45°F
39°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
162°ใต้
12 mph
185°ใต้
15 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
198°ใต้
8 mph
160°ใต้
11 mph
197°ใต้
13 mph
187°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
87%
85%
81%
86%
88%
74%
80%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
72%
73%
72%
66%
64%
10%
66%
67%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 12:14 ก่อนเที่ยง GMT-8
 
 
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
46°F
48°F
50°F
46°F
46°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
45°F
43°F
39°F
37°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
43°F
45°F
41°F
41°F
46°F
46°F
จุดน้ำค้าง
45°F
39°F
41°F
37°F
37°F
39°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
195°ใต้
11 mph
188°ใต้
9 mph
185°ใต้
7 mph
192°ใต้
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
77%
81%
71%
74%
81%
85%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
73%
67%
69%
69%
51%
63%
53%
49%
ฝนตก
0.74 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.67 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
46°F
48°F
43°F
45°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
32°F
32°F
30°F
30°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
48°F
46°F
36°F
37°F
34°F
34°F
32°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
36°F
32°F
27°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
20°เหนือ
7 mph
170°ใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
100°ตะวันออก
5 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
92%
95%
79%
64%
74%
97%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
49%
50%
35%
6%
43%
46%
52%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
0.08 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.62 นิ้ว
4.55 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Seattle

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 10:22 หลังเที่ยง GMT-8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด