The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Ashburn, Virginia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ashburn, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 สิงหาคม 2561 2:19:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Leesburg / Godfrey

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5555 กิโลเมตรจาก Ashburn
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
89.4°F
68°F
9.94 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
55%
30.04 "Hg
10 ไมล์
พ. 15 ส.ค. 2561, 1:55 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:22 AM
8:05 PM
13:43
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:06 AM
11:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
88°F
79°F
70°F
68°F
90°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
64°F
91°F
81°F
66°F
68°F
95°F
84°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
70°F
68°F
70°F
68°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
287°ตะวันตก
7 mph
283°ตะวันตก
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
281°ตะวันตก
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
1
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
49%
75%
93%
100%
51%
77%
95%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
5%
8%
12%
46%
54%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 15 ส.ค.
พฤ. 16 ส.ค.
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
82°F
77°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
70°F
70°F
66°F
64°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
93°F
84°F
77°F
81°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
72°F
68°F
66°F
66°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
284°ตะวันตก
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
282°ตะวันตก
8 mph
69°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
54%
63%
63%
73%
67%
69%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
47%
64%
27%
4%
26%
55%
47%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
82°F
84°F
84°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
88°F
86°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
59°F
77°F
73°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
340°เหนือ
2 mph
90°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
90°ตะวันออก
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
43%
51%
88%
78%
59%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
6%
48%
54%
38%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.19 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด