The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Ashburn, Virginia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ashburn, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 4:43:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Leesburg / Godfrey

แดดออก. ร้อน.
ระยะทาง
5555 กิโลเมตรจาก Ashburn
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
91.2°F
64.4°F
7.46 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
43%
29.94 "Hg
10 ไมล์
ศ. 25 พ.ค. 2561, 4:15 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
8:24 PM
14:35
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:33 PM
3:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 พ.ค. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
75°F
68°F
68°F
84°F
75°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
77°F
68°F
68°F
88°F
75°F
70°F
72°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
64°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
192°ใต้
7 mph
190°ใต้
6 mph
201°ใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
70%
89%
99%
60%
80%
92%
87%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
0 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
29%
37%
9%
54%
64%
60%
68%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 พ.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 25 พ.ค.
ส. 26 พ.ค.
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
81°F
81°F
88°F
81°F
77°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
68°F
68°F
66°F
66°F
70°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
81°F
91°F
81°F
79°F
84°F
จุดน้ำค้าง
63°F
68°F
70°F
68°F
68°F
66°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
194°ใต้
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
99°ตะวันออก
6 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
66%
71%
71%
55%
65%
76%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
30%
65%
68%
7%
5%
38%
53%
49%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
84°F
86°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
68°F
72°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
95°F
95°F
90°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
81°F
77°F
72°F
61°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
10°เหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
200°ใต้
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
68%
97%
79%
65%
47%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
47%
43%
53%
49%
5%
5%
4%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ashburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 พ.ค. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด