The Time Now > สหรัฐอเมริกา > ฮิวสตัน, Texas > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ฮิวสตัน, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 12:29:41 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Houston/Univ

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6547 กิโลเมตรจาก ฮิวสตัน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
93.45°F
73.4°F
ไม่มีลม
66%
29.94 "Hg
10 ไมล์
อา. 12 ก.ค. 2563, 12:15 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
8:24 PM
13:55
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:53 AM
1:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ฮิวสตัน

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 8:29 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
99°F
90°F
81°F
79°F
99°F
88°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
108°F
99°F
86°F
84°F
109°F
97°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
68°F
72°F
75°F
75°F
70°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
198°ใต้
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
197°ใต้
12 mph
183°ใต้
8 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
37%
56%
82%
85%
39%
59%
83%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ฮิวสตัน

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
97°F
97°F
99°F
100°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
104°F
106°F
104°F
102°F
102°F
102°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
70°F
70°F
66°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
191°ใต้
11 mph
189°ใต้
9 mph
193°ใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
42%
46%
44%
42%
36%
34%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
5%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
95°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
63°F
59°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
170°ใต้
8 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
37%
38%
38%
33%
31%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
6%
6%
6%
52%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ฮิวสตัน

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 8:29 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด