The Time Now > สหรัฐอเมริกา > El Paso, Texas > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

El Paso, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 18 กันยายน 2562 6:01:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ciudad Juarez International Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
7191 กิโลเมตรจาก El Paso
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
86.05°F
44.6°F
6.84 mph 340° เหนือ
21%
30 "Hg
10 ไมล์
พ. 18 ก.ย. 2562, 4:41 หลังเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
7:08 PM
12:17
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:59 PM
10:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ El Paso

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
84°F
75°F
72°F
88°F
81°F
73°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
77°F
75°F
86°F
81°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
55°F
55°F
52°F
55°F
59°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
180°ใต้
6 mph
196°ใต้
5 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
27%
50%
59%
29%
43%
60%
65%
ทัศนวิสัย
32 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
19 ไมล์
25 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ El Paso

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
พ. 18 ก.ย.
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
88°F
91°F
90°F
90°F
90°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
72°F
70°F
70°F
68°F
66°F
70°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
43°F
54°F
52°F
55°F
54°F
52°F
46°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
278°ตะวันตก
7 mph
196°ใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
13 mph
263°ตะวันตก
24 mph
250°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
31%
28%
33%
30%
30%
31%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
3%
5%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
88°F
86°F
86°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
81°F
84°F
84°F
84°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
36°F
32°F
50°F
52°F
54°F
55°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
260°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
2 mph
170°ใต้
12 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
1
3
3
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
15%
29%
32%
33%
33%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
51%
52%
5%
41%
59%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ El Paso

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด