The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Dallas, Texas > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dallas, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 12:02:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dallas Love Field

ฝนตกปรอยปราย. ครึ้มฝน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
6621 กิโลเมตรจาก Dallas
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.1°F
34.86°F
37°F
13.67 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
82%
29.93 "Hg
5 ไมล์
อ. 28 ม.ค. 2563, 11:11 หลังเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:24 AM
5:55 PM
10:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:52 AM
9:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dallas

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 6:18 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
41°F
41°F
48°F
45°F
41°F
43°F
48°F
ระดับที่สบาย
37°F
34°F
34°F
43°F
39°F
37°F
37°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
36°F
37°F
37°F
37°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
339°เหนือ
11 mph
354°เหนือ
9 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
85%
84%
68%
78%
84%
89%
74%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
6%
5%
10%
34%
12%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dallas

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 8:14 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
48°F
50°F
61°F
68°F
72°F
63°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
45°F
41°F
43°F
55°F
43°F
34°F
ระดับที่สบาย
41°F
45°F
46°F
57°F
66°F
68°F
63°F
45°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
37°F
32°F
36°F
43°F
12°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
264°ตะวันตก
11 mph
198°ใต้
14 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
290°ตะวันตก
8 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
77%
63%
35%
33%
39%
13%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
70%
73%
1%
6%
6%
3%
6%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
64°F
68°F
70°F
64°F
55°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
46°F
48°F
48°F
50°F
37°F
32°F
ระดับที่สบาย
48°F
64°F
68°F
72°F
64°F
41°F
34°F
จุดน้ำค้าง
21°F
28°F
48°F
61°F
59°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
24%
50%
76%
83%
55%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
2%
5%
6%
78%
60%
56%
ฝนตก
-
-
-
-
0.63 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
1.61 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dallas

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 6:18 หลังเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด