The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Charlotte, North Carolina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Charlotte, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 08 สิงหาคม 2563 4:59:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Charlotte / Douglas International Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
5709 กิโลเมตรจาก Charlotte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
90°F
94.73°F
69.1°F
6.84 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
50%
30.09 "Hg
10 ไมล์
ส. 08 ส.ค. 2563, 3:52 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
8:18 PM
13:40
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:21 PM
11:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Charlotte

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
81°F
73°F
77°F
91°F
81°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
86°F
73°F
79°F
95°F
84°F
70°F
72°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
198°ใต้
4 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
355°เหนือ
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
71%
88%
80%
46%
69%
94%
95%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
3%
3%
7%
8%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Charlotte

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
70°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
7 mph
174°ใต้
7 mph
180°ใต้
7 mph
200°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
48%
49%
50%
55%
57%
49%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
2%
5%
42%
57%
99%
99%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.47 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
106°F
122°F
106°F
93°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
64°F
79°F
86°F
79°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
48%
45%
69%
86%
70%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
85%
99%
99%
99%
71%
99%
85%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.42 นิ้ว
1.36 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Charlotte

อัพเดทล่าสุด: ส. 08 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด