The Time Now > สหรัฐอเมริกา > บรุกลิน, New York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บรุกลิน, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 2:40:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
New York City - Central Park

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
5388 กิโลเมตรจาก บรุกลิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37°F
33.26°F
24.1°F
ไม่มีลม
60%
30.52 "Hg
10 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 1:51 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
5:34 PM
10:48
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:22 AM
8:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 1:08 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
36°F
46°F
46°F
48°F
50°F
61°F
57°F
ระดับที่สบาย
28°F
32°F
41°F
43°F
46°F
46°F
61°F
55°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
37°F
43°F
46°F
48°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
8 mph
186°ใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
83%
75%
90%
89%
99%
71%
86%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
0 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
73%
71%
18%
10%
2%
3%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 ก.พ. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
61°F
64°F
63°F
45°F
54°F
64°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
48°F
55°F
43°F
37°F
39°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
41°F
59°F
63°F
41°F
39°F
48°F
64°F
46°F
จุดน้ำค้าง
37°F
52°F
55°F
39°F
32°F
48°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
186°ใต้
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
98°ตะวันออก
6 mph
195°ใต้
25 mph
250°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
6
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
73%
73%
64%
87%
45%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
72%
59%
18%
82%
22%
66%
54%
27%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
0.26 นิ้ว
-
0.33 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
48°F
45°F
46°F
45°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
37°F
41°F
39°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
23°F
21°F
21°F
19°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
17 mph
350°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
25 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
3
4
3
4
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
50%
69%
57%
57%
57%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
31%
44%
44%
37%
6%
5%
45%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 1:08 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด