The Time Now > สหรัฐอเมริกา > บรุกลิน, New York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บรุกลิน, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 1:43:21 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
New York City - Central Park

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5388 กิโลเมตรจาก บรุกลิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
72°F
72.7°F
64.9°F
5.59 mph 280° ตะวันตก
78%
29.82 "Hg
10 ไมล์
จ. 25 มิ.ย. 2561, 12:51 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
8:30 PM
15:5
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:17 PM
3:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
68°F
70°F
77°F
72°F
61°F
61°F
73°F
ระดับที่สบาย
72°F
68°F
72°F
79°F
75°F
61°F
61°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
63°F
55°F
55°F
57°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
258°ตะวันตก
8 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
338°เหนือ
10 mph
349°เหนือ
8 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
95%
77%
47%
58%
85%
80%
49%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
22 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
3%
1%
0%
0%
1%
1%
1%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
73°F
77°F
81°F
84°F
88°F
93°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
61°F
64°F
72°F
70°F
72°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
84°F
88°F
93°F
97°F
90°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
64°F
72°F
68°F
70°F
68°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
173°ใต้
12 mph
173°ใต้
11 mph
111°ตะวันออก
11 mph
176°ใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
52%
66%
76%
60%
59%
44%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
35%
62%
5%
5%
43%
44%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.42 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
82°F
81°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
88°F
84°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
77°F
75°F
72°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
160°ใต้
14 mph
190°ใต้
12 mph
200°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
180°ใต้
9 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
61%
85%
83%
77%
83%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
6%
5%
38%
57%
6%
6%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
-
-
0.13 นิ้ว
0.43 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บรุกลิน

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด