The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Baltimore, Maryland > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baltimore, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 8:47:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Baltimore - Inner Harbor

เย็น.
ระยะทาง
5511 กิโลเมตรจาก Baltimore
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.1°F
32°F
32°F
0 mph *°
48%
30.09 "Hg
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 7:54 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
4:43 PM
9:32
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:57 PM
1:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baltimore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 7:19 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
34°F
36°F
43°F
32°F
28°F
28°F
46°F
ระดับที่สบาย
41°F
28°F
32°F
39°F
28°F
25°F
23°F
41°F
จุดน้ำค้าง
36°F
28°F
25°F
21°F
25°F
25°F
25°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
338°เหนือ
6 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
103°ตะวันออก
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
75%
63%
38%
71%
83%
86%
49%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
43%
0%
2%
2%
1%
1%
0%
1%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baltimore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
46°F
54°F
59°F
41°F
34°F
39°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
28°F
41°F
41°F
32°F
25°F
30°F
39°F
ระดับที่สบาย
37°F
39°F
48°F
52°F
32°F
30°F
36°F
45°F
จุดน้ำค้าง
21°F
30°F
48°F
48°F
23°F
10°F
19°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
167°ใต้
7 mph
185°ใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
168°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
4
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
54%
89%
77%
47%
37%
44%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
81%
87%
6%
2%
6%
74%
ฝนตก
-
-
0.37 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
-
-
0.59 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
59°F
46°F
41°F
36°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
37°F
45°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
41°F
30°F
25°F
34°F
36°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
46°F
27°F
19°F
10°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
270°ตะวันตก
7 mph
90°ตะวันออก
20 mph
200°ใต้
23 mph
280°ตะวันตก
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
160°ใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
5
6
5
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
62%
93%
59%
50%
35%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
63%
71%
48%
5%
6%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baltimore

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 7:19 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด