The Time Now > สหรัฐอเมริกา > ชิคาโก, Illinois > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 7:09:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chicago Midway Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
6104 กิโลเมตรจาก ชิคาโก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
70°F
77.09°F
48°F
15.53 mph 270° ตะวันตก
46%
30.06 "Hg
10 ไมล์
อา. 25 มิ.ย. 2560, 6:53 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:16 AM
8:29 PM
15:13
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:06 AM
9:57 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 1:26 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
63°F
59°F
64°F
70°F
61°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
63°F
57°F
64°F
70°F
61°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
48°F
45°F
43°F
46°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
277°ตะวันตก
14 mph
285°ตะวันตก
12 mph
281°ตะวันตก
14 mph
281°ตะวันตก
17 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
277°ตะวันตก
9 mph
283°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
62%
69%
49%
40%
56%
65%
64%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
14%
12%
2%
18%
22%
6%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 2:32 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 25 มิ.ย.
จ. 26 มิ.ย.
อ. 27 มิ.ย.
พ. 28 มิ.ย.
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
73°F
77°F
81°F
70°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
57°F
61°F
68°F
64°F
66°F
72°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
77°F
77°F
81°F
68°F
81°F
91°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
46°F
57°F
63°F
59°F
63°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
278°ตะวันตก
17 mph
292°ตะวันตก
10 mph
269°ตะวันตก
21 mph
190°ใต้
20 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
5
5
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
41%
39%
53%
59%
74%
55%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
17%
32%
19%
33%
68%
59%
39%
57%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
0.34 นิ้ว
1.24 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
81°F
82°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
64°F
57°F
64°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
95°F
91°F
90°F
82°F
91°F
97°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
59°F
55°F
66°F
66°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
250°ตะวันตก
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
180°ใต้
9 mph
340°เหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
5
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
59%
62%
64%
78%
74%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
48%
60%
10%
0%
88%
56%
20%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
0.38 นิ้ว
-
-
0.57 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 มิ.ย. 2560, 1:26 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด