The Time Now > สหรัฐอเมริกา > ชิคาโก, Illinois > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 18 ตุลาคม 2560 8:53:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chicago Midway Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
6104 กิโลเมตรจาก ชิคาโก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.9°F
64.9°F
42.1°F
13.67 mph 200° ใต้
44%
30.04 "Hg
10 ไมล์
พ. 18 ต.ค. 2560, 7:53 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
6:04 PM
10:59
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:44 AM
5:55 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ต.ค. 2560, 7:19 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
55°F
54°F
64°F
59°F
57°F
55°F
72°F
ระดับที่สบาย
61°F
54°F
54°F
64°F
57°F
55°F
54°F
75°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
45°F
39°F
45°F
46°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
172°ใต้
10 mph
188°ใต้
12 mph
182°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
2
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
72%
72%
42%
59%
67%
83%
52%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
3%
0%
0%
2%
3%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ต.ค. 2560, 3:20 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
72°F
70°F
64°F
63°F
57°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
55°F
59°F
57°F
54°F
50°F
43°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
70°F
68°F
61°F
61°F
50°F
46°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
52°F
52°F
52°F
48°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
197°ใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
184°ใต้
16 mph
186°ใต้
14 mph
259°ตะวันตก
14 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
48%
55%
54%
72%
61%
45%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
3%
7%
5%
74%
15%
52%
39%
ฝนตก
-
-
-
-
0.2 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
50°F
50°F
50°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
61°F
61°F
61°F
61°F
54°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
43°F
50°F
41°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
70°ตะวันออก
15 mph
200°ใต้
8 mph
260°ตะวันตก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
53%
60%
78%
71%
71%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
6%
40%
40%
5%
46%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ชิคาโก

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ต.ค. 2560, 7:19 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด