The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Miami, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miami, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 17 ตุลาคม 2561 6:29:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miami International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
5615 กิโลเมตรจาก Miami
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
79°F
83.28°F
77°F
9.94 mph 90° ตะวันออก
94%
30.06 "Hg
10 ไมล์
พ. 17 ต.ค. 2561, 5:53 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:20 AM
6:51 PM
11:31
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:47 PM
1:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
82°F
88°F
82°F
81°F
82°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
97°F
90°F
88°F
90°F
95°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
89°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
11 mph
76°ตะวันออก
9 mph
84°ตะวันออก
10 mph
73°ตะวันออก
16 mph
75°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
79%
66%
77%
80%
76%
66%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
17%
5%
4%
2%
6%
3%
4%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
82°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
91°F
93°F
91°F
86°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
70°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
94°ตะวันออก
16 mph
75°ตะวันออก
16 mph
76°ตะวันออก
11 mph
105°ตะวันออก
11 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
75°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
67%
69%
73%
78%
64%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
9%
2%
3%
12%
12%
53%
52%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
22 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
4
3
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
57%
69%
69%
67%
70%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
54%
12%
9%
11%
48%
40%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.42 นิ้ว
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด