The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Miami, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miami, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 3:14:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miami International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5615 กิโลเมตรจาก Miami
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.9°F
64.9°F
62.1°F
3.11 mph 290° ตะวันตก
91%
30.15 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 1:53 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:09 AM
5:53 PM
10:44
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:36 PM
3:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 1:24 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
61°F
77°F
68°F
66°F
66°F
77°F
72°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
77°F
68°F
66°F
66°F
79°F
72°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
61°F
59°F
59°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
7°เหนือ
7 mph
87°ตะวันออก
6 mph
101°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
12 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
171°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
87%
53%
76%
78%
78%
57%
80%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
3%
3%
3%
4%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
73°F
70°F
73°F
79°F
75°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
66°F
54°F
46°F
66°F
72°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
66°F
75°F
79°F
77°F
73°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
57°F
52°F
59°F
66°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
100°ตะวันออก
12 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
268°ตะวันตก
11 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
102°ตะวันออก
17 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
60%
64%
57%
62%
67%
60%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
31%
3%
38%
49%
56%
54%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
73°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
55°F
48°F
57°F
52°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
290°ตะวันตก
12 mph
290°ตะวันตก
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
4
4
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
50%
64%
50%
67%
53%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
27%
41%
42%
41%
29%
49%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 1:23 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด