The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Miami, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miami, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 15 สิงหาคม 2561 2:20:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miami International Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
5615 กิโลเมตรจาก Miami
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
90°F
99.23°F
73.9°F
13.67 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
59%
30.09 "Hg
10 ไมล์
พ. 15 ส.ค. 2561, 1:53 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
7:56 PM
13:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:13 AM
11:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
90°F
82°F
82°F
84°F
90°F
84°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
99°F
91°F
90°F
93°F
99°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
110°ตะวันออก
14 mph
110°ตะวันออก
9 mph
99°ตะวันออก
7 mph
109°ตะวันออก
10 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
83°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
60%
76%
79%
72%
60%
74%
79%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
3%
3%
39%
4%
2%
43%
41%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 15 ส.ค.
พฤ. 16 ส.ค.
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
81°F
84°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
99°F
99°F
99°F
97°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
75°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
109°ตะวันออก
12 mph
111°ตะวันออก
12 mph
101°ตะวันออก
10 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
62%
61%
66%
63%
65%
55%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
41%
43%
42%
26%
42%
34%
49%
6%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
102°F
102°F
102°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
77°F
77°F
77°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
17 mph
90°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
52%
68%
69%
69%
63%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
35%
37%
44%
37%
49%
56%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: พ. 15 ส.ค. 2561, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด