The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Miami, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Miami, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 5:28:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Miami International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5615 กิโลเมตรจาก Miami
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.1°F
66.72°F
69.1°F
3.11 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
93%
30.18 "Hg
10 ไมล์
อา. 18 ก.พ. 2561, 4:53 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
6:16 PM
11:23
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:43 AM
8:56 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 ก.พ. 2561, 1:03 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
81°F
73°F
73°F
73°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
82°F
75°F
73°F
75°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
91°ตะวันออก
7 mph
93°ตะวันออก
12 mph
107°ตะวันออก
11 mph
77°ตะวันออก
13 mph
81°ตะวันออก
16 mph
87°ตะวันออก
18 mph
91°ตะวันออก
16 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
88%
60%
74%
76%
80%
66%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
12%
3%
2%
2%
19%
14%
22%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 ก.พ. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 18 ก.พ.
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
81°F
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
68°F
70°F
66°F
68°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
93°ตะวันออก
17 mph
87°ตะวันออก
17 mph
100°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
16 mph
96°ตะวันออก
16 mph
97°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
68%
68%
72%
65%
68%
60%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
18%
19%
23%
21%
42%
27%
7%
31%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
84°F
82°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
68°F
66°F
68°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
16 mph
110°ตะวันออก
12 mph
170°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
53%
69%
71%
75%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
35%
6%
10%
12%
12%
9%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Miami

อัพเดทล่าสุด: อา. 18 ก.พ. 2561, 1:03 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด