The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Jacksonville, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jacksonville, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 11:30:26 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Jacksonville Naval Air Station

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
5728 กิโลเมตรจาก Jacksonville
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.9°F
77.61°F
64.9°F
6.84 mph 190° ใต้
69%
30.23 "Hg
10 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 10:53 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
6:23 PM
11:28
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:58 PM
7:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jacksonville

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
82°F
70°F
66°F
66°F
82°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
55°F
82°F
72°F
66°F
66°F
82°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
59°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
173°ใต้
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
163°ใต้
9 mph
179°ใต้
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
174°ใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
51%
77%
86%
91%
46%
76%
81%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
12%
4%
5%
3%
3%
8%
32%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jacksonville

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
66°F
63°F
64°F
81°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
66°F
66°F
54°F
55°F
52°F
64°F
52°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
50°F
61°F
63°F
81°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
50°F
55°F
55°F
59°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
160°ใต้
9 mph
174°ใต้
14 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
51%
52%
83%
84%
73%
49%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
51%
74%
72%
58%
70%
63%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 07 มี.ค.
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
63°F
64°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
48°F
48°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
63°F
64°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
39°F
28°F
30°F
39°F
41°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
90°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
4 mph
160°ใต้
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
26%
27%
40%
36%
59%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
61%
2%
2%
5%
5%
48%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jacksonville

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด