The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Apalachicola, Florida > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Apalachicola, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 17 กรกฎาคม 2562 10:37:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Apalachicola Municipal Airport

แดดออก. ร้อน.
ระยะทาง
5924 กิโลเมตรจาก Apalachicola
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
88°F
97.79°F
75°F
ไม่มีลม
65%
30.12 "Hg
10 ไมล์
พ. 17 ก.ค. 2562, 9:53 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:50 AM
8:41 PM
13:51
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:31 PM
7:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Apalachicola

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ก.ค. 2562, 8:11 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
90°F
84°F
81°F
82°F
90°F
84°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
100°F
95°F
90°F
93°F
102°F
95°F
84°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
343°เหนือ
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
267°ตะวันตก
6 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
279°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
63%
75%
85%
81%
66%
77%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
3%
3%
5%
5%
2%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Apalachicola

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ก.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 17 ก.ค.
พฤ. 18 ก.ค.
ศ. 19 ก.ค.
ส. 20 ก.ค.
อา. 21 ก.ค.
จ. 22 ก.ค.
อ. 23 ก.ค.
พ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
81°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
100°F
97°F
99°F
97°F
97°F
93°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
259°ตะวันตก
9 mph
269°ตะวันตก
9 mph
272°ตะวันตก
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
67%
69%
67%
66%
64%
55%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
3%
4%
3%
4%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ก.ค.
ศ. 26 ก.ค.
ส. 27 ก.ค.
อา. 28 ก.ค.
จ. 29 ก.ค.
อ. 30 ก.ค.
พ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
68°F
72°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
170°ใต้
4 mph
190°ใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
90°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
59%
66%
73%
69%
68%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
67%
75%
41%
51%
75%
52%
8%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Apalachicola

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ก.ค. 2562, 8:11 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด