The Time Now > สหรัฐอเมริกา > เดนเวอร์, Colorado > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เดนเวอร์, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 4:04:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Buckley Air Force Base

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7019 กิโลเมตรจาก เดนเวอร์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
94.5°F
89.71°F
24.1°F
5.59 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
8%
29.77 "Hg
10 ไมล์
อ. 11 ส.ค. 2563, 2:58 หลังเที่ยง GMT-6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
8:00 PM
13:52
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
1:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เดนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 1:34 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
81°F
68°F
64°F
93°F
82°F
70°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
79°F
68°F
64°F
88°F
79°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
27°F
36°F
39°F
32°F
28°F
36°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
258°ตะวันตก
7 mph
278°ตะวันตก
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
262°ตะวันตก
8 mph
16°เหนือ
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
19%
35%
28%
9%
19%
28%
31%
ทัศนวิสัย
31 ไมล์
32 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
33 ไมล์
34 ไมล์
18 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เดนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT-6
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
86°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
81°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
28°F
28°F
32°F
32°F
32°F
46°F
34°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
262°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
189°ใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
10%
10%
11%
12%
11%
27%
15%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
3%
3%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
88°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
84°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
54°F
36°F
34°F
39°F
39°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
100°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
16%
14%
17%
16%
17%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
54%
39%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เดนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 1:34 หลังเที่ยง GMT-6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด