The Time Now > สหรัฐอเมริกา > Anchorage, Alaska > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Anchorage, สหรัฐอเมริกา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 7:38:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Merrill Field

เมฆต่ำ. หนาวเย็น.
ระยะทาง
7928 กิโลเมตรจาก Anchorage
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
26.1°F
21.94°F
21.9°F
3.11 mph 10° เหนือ
84%
29.49 "Hg
10 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 6:56 ก่อนเที่ยง GMT-9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:09 AM
6:16 PM
10:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:01 PM
8:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Anchorage

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 ก่อนเที่ยง GMT-9
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
32°F
32°F
27°F
25°F
21°F
10°F
7°F
ระดับที่สบาย
23°F
25°F
23°F
19°F
18°F
12°F
1°F
-4°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
25°F
21°F
12°F
7°F
1°F
-0°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
342°เหนือ
7 mph
359°เหนือ
8 mph
359°เหนือ
6 mph
11°เหนือ
7 mph
2°เหนือ
7 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
13°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
75%
77%
82%
57%
54%
68%
77%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
34%
56%
61%
44%
57%
42%
4%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.47 นิ้ว
0.25 นิ้ว
1.17 นิ้ว
0.47 นิ้ว
2.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Anchorage

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-9
 
 
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
30°F
16°F
23°F
25°F
16°F
19°F
10°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
7°F
7°F
10°F
14°F
5°F
-0°F
1°F
ระดับที่สบาย
25°F
12°F
5°F
12°F
16°F
7°F
12°F
10°F
จุดน้ำค้าง
25°F
9°F
7°F
12°F
12°F
5°F
18°F
7°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
348°เหนือ
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
22°เหนือ
6 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
54%
72%
68%
62%
62%
94%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
29 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
29 "Hg
29 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
81%
70%
72%
6%
6%
5%
51%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.57 นิ้ว
2.51 นิ้ว
3.64 นิ้ว
-
-
-
1.14 นิ้ว
0.35 นิ้ว


 
 
อา. 07 มี.ค.
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
18°F
27°F
37°F
27°F
18°F
21°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
3°F
9°F
10°F
16°F
7°F
9°F
10°F
ระดับที่สบาย
12°F
14°F
28°F
12°F
10°F
9°F
19°F
จุดน้ำค้าง
16°F
19°F
32°F
14°F
12°F
14°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
340°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
190°ใต้
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
4
4
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
95%
81%
61%
84%
87%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
62%
70%
55%
50%
49%
51%
ฝนตก
-
-
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
0.27 นิ้ว
2.33 นิ้ว
1.82 นิ้ว
1.41 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.57 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Anchorage

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 ก่อนเที่ยง GMT-9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด