The Time Now > สหราชอาณาจักร > Rochdale > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rochdale, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 3:25:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manchester Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3711 กิโลเมตรจาก Rochdale
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
50.72°F
48.2°F
8.7 mph 250° ตะวันตก
82%
29.5 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 2:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:42 AM
6:03 PM
10:21
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:22 PM
1:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rochdale

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
41°F
39°F
50°F
46°F
45°F
45°F
50°F
ระดับที่สบาย
41°F
39°F
36°F
46°F
41°F
37°F
37°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
45°F
43°F
41°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
345°เหนือ
6 mph
349°เหนือ
9 mph
343°เหนือ
12 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
100%
100%
82%
87%
89%
94%
78%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
70%
41%
7%
8%
28%
28%
11%
11%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rochdale

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
50°F
48°F
52°F
54°F
50°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
37°F
39°F
41°F
46°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
45°F
43°F
43°F
45°F
50°F
48°F
48°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
39°F
43°F
46°F
41°F
46°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
343°เหนือ
11 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
255°ตะวันตก
10 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
189°ใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
180°ใต้
14 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
82%
77%
77%
84%
73%
80%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
42%
5%
4%
52%
62%
59%
63%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
55°F
54°F
52°F
52°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
43°F
45°F
46°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
37°F
52°F
50°F
48°F
48°F
46°F
50°F
จุดน้ำค้าง
32°F
48°F
50°F
48°F
50°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
170°ใต้
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
13 mph
170°ใต้
19 mph
200°ใต้
10 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
81%
90%
89%
89%
85%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
61%
74%
60%
64%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rochdale

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด