The Time Now > สหราชอาณาจักร > Oxford > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oxford, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 มกราคม 2561 3:42:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Benson

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3580 กิโลเมตรจาก Oxford
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
34.25°F
32°F
11.18 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.39 "Hg
อ. 16 ม.ค. 2561, 2:50 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:04 AM
4:25 PM
8:21
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:28 AM
4:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oxford

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
36°F
41°F
39°F
48°F
39°F
45°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
28°F
34°F
32°F
41°F
32°F
39°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
32°F
32°F
36°F
43°F
34°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
264°ตะวันตก
14 mph
273°ตะวันตก
14 mph
277°ตะวันตก
16 mph
278°ตะวันตก
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
261°ตะวันตก
9 mph
264°ตะวันตก
9 mph
283°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
6
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
76%
79%
66%
82%
80%
82%
78%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
31%
25%
0%
75%
70%
0%
54%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oxford

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 17 ม.ค.
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
41°F
41°F
41°F
45°F
50°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
34°F
30°F
27°F
39°F
43°F
37°F
ระดับที่สบาย
34°F
37°F
32°F
32°F
34°F
41°F
48°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
273°ตะวันตก
10 mph
273°ตะวันตก
11 mph
266°ตะวันตก
7 mph
286°ตะวันตก
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
27 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
2
6
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
81%
75%
77%
85%
93%
90%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
78%
33%
36%
24%
51%
58%
65%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
48°F
48°F
50°F
45°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
41°F
39°F
41°F
37°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
43°F
46°F
41°F
37°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
46°F
45°F
37°F
39°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
250°ตะวันตก
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
340°เหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
92%
92%
89%
79%
87%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
37%
49%
54%
56%
6%
33%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oxford

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด