The Time Now > สหราชอาณาจักร > Oldham > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oldham, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 6:43:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manchester Airport

เย็น.
ระยะทาง
3705 กิโลเมตรจาก Oldham
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
48.43°F
37.4°F
4.35 mph 170° ใต้
62%
30.12 "Hg
ศ. 15 ก.พ. 2562, 6:20 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:28 AM
5:18 PM
9:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:19 PM
4:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oldham

อัพเดทล่าสุด: ศ. 15 ก.พ. 2562, 6:21 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
45°F
52°F
50°F
46°F
43°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
48°F
46°F
41°F
37°F
48°F
39°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
41°F
45°F
41°F
37°F
43°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
186°ใต้
11 mph
172°ใต้
13 mph
181°ใต้
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
85%
68%
84%
82%
81%
69%
74%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
9%
5%
3%
10%
39%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oldham

อัพเดทล่าสุด: ศ. 15 ก.พ. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 16 ก.พ.
อา. 17 ก.พ.
จ. 18 ก.พ.
อ. 19 ก.พ.
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
48°F
46°F
52°F
48°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
39°F
39°F
45°F
43°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
41°F
39°F
46°F
46°F
45°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
37°F
37°F
46°F
39°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
195°ใต้
14 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
71%
72%
76%
84%
71%
67%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
57%
45%
58%
36%
6%
5%
39%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
46°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
39°F
37°F
37°F
37°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
39°F
43°F
45°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
37°F
32°F
34°F
36°F
32°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
190°ใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
80°ตะวันออก
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
2
3
1
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
64%
67%
73%
61%
78%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
34%
28%
1%
3%
2%
6%
29%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oldham

อัพเดทล่าสุด: ศ. 15 ก.พ. 2562, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด