The Time Now > สหราชอาณาจักร > Northwich > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Northwich, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 1:19:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manchester Airport

เมฆกระจาย. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3687 กิโลเมตรจาก Northwich
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
33.84°F
32°F
12.43 mph 250° ตะวันตก
70%
29.68 "Hg
ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:50 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:13 AM
4:28 PM
8:15
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:24 AM
7:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Northwich

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
36°F
39°F
34°F
36°F
36°F
41°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
32°F
36°F
32°F
32°F
30°F
37°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
36°F
37°F
32°F
34°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
84°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
165°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
1
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
91%
97%
89%
94%
92%
97%
97%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
8%
62%
62%
36%
62%
72%
68%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Northwich

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 1:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
45°F
48°F
54°F
54°F
46°F
45°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
41°F
45°F
41°F
39°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
34°F
36°F
41°F
48°F
46°F
41°F
39°F
45°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
41°F
48°F
45°F
41°F
36°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
277°ตะวันตก
11 mph
188°ใต้
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
280°ตะวันตก
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
97%
85%
87%
85%
70%
67%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
69%
80%
55%
24%
56%
37%
43%
60%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
0.14 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
52°F
54°F
43°F
43°F
45°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
37°F
36°F
36°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
46°F
41°F
45°F
39°F
39°F
41°F
36°F
จุดน้ำค้าง
48°F
43°F
36°F
37°F
36°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
200°ใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
270°ตะวันตก
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
100°ตะวันออก
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
88%
80%
82%
78%
84%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
39%
43%
53%
3%
4%
3%
4%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Northwich

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด