The Time Now > สหราชอาณาจักร > Newtownards > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newtownards, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 12:55:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Harbour

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3790 กิโลเมตรจาก Newtownards
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
41°F
39.2°F
ไม่มีลม
93%
29.39 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
7:17 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:21 PM
10:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newtownards

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
50°F
52°F
50°F
45°F
48°F
54°F
46°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
48°F
45°F
41°F
43°F
50°F
41°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
45°F
41°F
41°F
43°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
80°ตะวันออก
19 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
11°เหนือ
6 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
2
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
85%
73%
74%
87%
81%
68%
76%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
10 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
47%
40%
31%
9%
31%
10%
12%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newtownards

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
54°F
54°F
57°F
57°F
55°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
41°F
41°F
50°F
41°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
46°F
48°F
48°F
50°F
54°F
55°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
37°F
43°F
52°F
48°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
12 mph
158°ใต้
11 mph
289°ตะวันตก
10 mph
190°ใต้
12 mph
280°ตะวันตก
7 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
3
4
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
70%
60%
67%
84%
72%
70%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
45%
6%
51%
84%
50%
67%
59%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
46°F
43°F
43°F
46°F
45°F
ระดับที่สบาย
50°F
48°F
50°F
54°F
52°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
50°F
45°F
46°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
280°ตะวันตก
6 mph
10°เหนือ
13 mph
290°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
2
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
86%
81%
69%
71%
72%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
62%
83%
50%
59%
48%
48%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newtownards

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด