The Time Now > สหราชอาณาจักร > Newry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newry, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 4:09:03 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Aldergrove Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3765 กิโลเมตรจาก Newry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
46.33°F
44.6°F
4.35 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
87%
30.69 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 3:50 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:19 AM
5:57 PM
10:38
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:07 PM
7:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
41°F
41°F
50°F
36°F
36°F
36°F
48°F
ระดับที่สบาย
41°F
37°F
41°F
46°F
32°F
32°F
32°F
46°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
41°F
41°F
36°F
36°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
76°ตะวันออก
4 mph
91°ตะวันออก
5 mph
104°ตะวันออก
8 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
98%
97%
70%
97%
98%
100%
70%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
4%
2%
2%
0%
2%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
48°F
48°F
43°F
39°F
41°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
34°F
32°F
34°F
27°F
25°F
27°F
ระดับที่สบาย
45°F
43°F
43°F
43°F
36°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
41°F
39°F
39°F
39°F
32°F
30°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
104°ตะวันออก
6 mph
106°ตะวันออก
6 mph
16°เหนือ
8 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
75%
77%
76%
73%
69%
63%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
31 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
31 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
2%
5%
69%
6%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
39°F
43°F
43°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
32°F
36°F
36°F
32°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
32°F
27°F
32°F
36°F
36°F
30°F
39°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
36°F
32°F
36°F
32°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
160°ใต้
25 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
180°ใต้
14 mph
260°ตะวันตก
16 mph
290°ตะวันตก
17 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
6
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
93%
84%
66%
78%
79%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
29 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
61%
74%
70%
71%
84%
51%
76%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
0.16 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
-
-
-
0.08 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด