The Time Now > สหราชอาณาจักร > Newry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newry, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 4:17:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Aldergrove Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3765 กิโลเมตรจาก Newry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
40.03°F
41°F
4.35 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
93%
29.62 "Hg
ส. 19 ม.ค. 2562, 3:50 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:34 AM
4:38 PM
8:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:58 PM
5:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 12:30 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
45°F
41°F
37°F
39°F
43°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
41°F
43°F
37°F
34°F
32°F
36°F
30°F
27°F
จุดน้ำค้าง
39°F
43°F
39°F
37°F
37°F
36°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
94°ตะวันออก
4 mph
96°ตะวันออก
4 mph
93°ตะวันออก
3 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
291°ตะวันตก
4 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
4
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
93%
95%
100%
97%
77%
92%
91%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
30%
28%
56%
56%
11%
9%
11%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
41°F
37°F
39°F
39°F
36°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
23°F
27°F
ระดับที่สบาย
41°F
34°F
32°F
30°F
32°F
32°F
27°F
25°F
จุดน้ำค้าง
43°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
108°ตะวันออก
11 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
284°ตะวันตก
13 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
341°เหนือ
ไม่มีลม
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
5
4
4
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
85%
84%
80%
78%
85%
60%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
66%
56%
63%
45%
39%
5%
5%
42%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.04 นิ้ว
1.43 นิ้ว
0.97 นิ้ว
0.96 นิ้ว
-
-
0.31 นิ้ว


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
27°F
30°F
30°F
28°F
28°F
30°F
ระดับที่สบาย
21°F
23°F
18°F
21°F
21°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
25°F
28°F
27°F
27°F
23°F
25°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
24 mph
90°ตะวันออก
15 mph
70°ตะวันออก
ไม่มีลม
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
6
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
91%
82%
80%
68%
73%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
53%
51%
27%
27%
36%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
3.17 นิ้ว
2.89 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 12:30 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด