The Time Now > สหราชอาณาจักร > Newbury > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newbury, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 8:59:37 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Benson

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3556 กิโลเมตรจาก Newbury
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.96°F
57.2°F
13.67 mph 270° ตะวันตก
61%
29.89 "Hg
10 ไมล์
จ. 16 ก.ค. 2561, 7:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:06 AM
9:15 PM
16:9
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:21 AM
11:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
63°F
70°F
63°F
52°F
52°F
73°F
66°F
ระดับที่สบาย
50°F
63°F
70°F
63°F
50°F
52°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
50°F
52°F
50°F
52°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
271°ตะวันตก
7 mph
259°ตะวันตก
10 mph
252°ตะวันตก
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
278°ตะวันตก
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
70%
52%
65%
96%
97%
44%
60%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
33%
46%
7%
2%
7%
10%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
77°F
81°F
75°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
54°F
54°F
57°F
54°F
61°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
48°F
52°F
50°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
257°ตะวันตก
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
340°เหนือ
7 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
46%
38%
35%
47%
46%
55%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
5%
35%
32%
42%
5%
6%
5%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
57°F
57°F
55°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
52°F
52°F
55°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
350°เหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
44%
47%
47%
55%
43%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
33%
57%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด