The Time Now > สหราชอาณาจักร > Newbury > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newbury, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 มกราคม 2561 3:37:40 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Benson

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3556 กิโลเมตรจาก Newbury
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
34.25°F
32°F
11.18 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.39 "Hg
อ. 16 ม.ค. 2561, 2:50 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:03 AM
4:27 PM
8:24
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:27 AM
4:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
36°F
41°F
39°F
48°F
39°F
45°F
ระดับที่สบาย
30°F
27°F
28°F
34°F
32°F
39°F
32°F
39°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
32°F
32°F
36°F
45°F
34°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
265°ตะวันตก
15 mph
277°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
16 mph
281°ตะวันตก
15 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
30 mph
262°ตะวันตก
9 mph
259°ตะวันตก
12 mph
281°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
6
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
79%
81%
68%
85%
84%
85%
79%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
37%
35%
5%
73%
67%
0%
46%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 17 ม.ค.
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
41°F
39°F
43°F
45°F
50°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
34°F
30°F
28°F
41°F
43°F
37°F
ระดับที่สบาย
32°F
36°F
32°F
32°F
34°F
41°F
46°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
32°F
32°F
36°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
277°ตะวันตก
14 mph
273°ตะวันตก
11 mph
269°ตะวันตก
9 mph
289°ตะวันตก
9 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
110°ตะวันออก
8 mph
160°ใต้
27 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
82%
77%
79%
88%
94%
92%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
66%
76%
37%
18%
22%
52%
59%
61%
ฝนตก
-
0.25 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.17 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
48°F
48°F
50°F
46°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
43°F
43°F
45°F
41°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
41°F
46°F
45°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
46°F
45°F
41°F
39°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
91%
91%
91%
76%
88%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
42%
49%
54%
54%
6%
31%
5%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.32 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newbury

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด