The Time Now > สหราชอาณาจักร > March > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

March, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 7:56:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Marham

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3635 กิโลเมตรจาก March
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
35.6°F
26.17°F
32°F
14.91 mph 250° ตะวันตก
87%
29.65 "Hg
10 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:48 AM
4:37 PM
8:49
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:43 AM
8:28 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ March

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
41°F
41°F
54°F
50°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
37°F
36°F
36°F
36°F
50°F
46°F
39°F
37°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
39°F
43°F
48°F
45°F
39°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
202°ใต้
13 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
10 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
83%
88%
100%
84%
84%
84%
98%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
10%
9%
4%
3%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ March

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
54°F
54°F
54°F
55°F
52°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
45°F
41°F
39°F
45°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
36°F
46°F
46°F
37°F
48°F
45°F
39°F
45°F
จุดน้ำค้าง
36°F
48°F
48°F
36°F
48°F
45°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
252°ตะวันตก
14 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
255°ตะวันตก
13 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
290°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
5
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
86%
86%
69%
86%
79%
67%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
51%
86%
84%
52%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
50°F
46°F
46°F
48°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
37°F
36°F
37°F
39°F
41°F
ระดับที่สบาย
39°F
48°F
41°F
43°F
43°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
39°F
41°F
37°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
250°ตะวันตก
3 mph
280°ตะวันตก
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
27 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
2
4
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
68%
76%
82%
68%
74%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
6%
5%
6%
6%
39%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ March

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด