The Time Now > สหราชอาณาจักร > Great Yarmouth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Great Yarmouth, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 1:45:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Norwich Weather Centre

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3640 กิโลเมตรจาก Great Yarmouth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
41.36°F
42.8°F
5.59 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
93%
30.45 "Hg
ศ. 22 ก.พ. 2562, 12:50 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
5:16 PM
10:18
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:53 PM
8:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 12:28 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
52°F
46°F
46°F
46°F
50°F
45°F
41°F
ระดับที่สบาย
41°F
50°F
41°F
41°F
41°F
45°F
41°F
37°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
45°F
45°F
43°F
43°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
160°ใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
162°ใต้
13 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
178°ใต้
6 mph
169°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
3
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
82%
94%
93%
90%
75%
88%
91%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
48°F
52°F
52°F
54°F
54°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
41°F
39°F
39°F
41°F
46°F
45°F
ระดับที่สบาย
48°F
43°F
43°F
46°F
46°F
50°F
52°F
46°F
จุดน้ำค้าง
46°F
41°F
37°F
39°F
41°F
43°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
158°ใต้
12 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
169°ใต้
5 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
175°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
79%
69%
67%
72%
73%
68%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
1%
1%
1%
5%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
ศ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
52°F
50°F
48°F
48°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
43°F
45°F
43°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
48°F
45°F
43°F
46°F
36°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
43°F
43°F
43°F
41°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
28 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
170°ใต้
22 mph
190°ใต้
15 mph
190°ใต้
6 mph
250°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
5
6
4
5
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
70%
72%
77%
80%
78%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
37%
54%
3%
7%
54%
52%
54%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 12:28 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด