The Time Now > สหราชอาณาจักร > Great Yarmouth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Great Yarmouth, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 10:24:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Norwich Weather Centre

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3640 กิโลเมตรจาก Great Yarmouth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
41.04°F
41°F
3.11 mph 80° ตะวันออก
93%
30.09 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 22 พ.ย. 2561, 9:50 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:27 AM
3:50 PM
8:23
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:58 PM
5:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 พ.ย. 2561, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
43°F
45°F
48°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
37°F
39°F
45°F
43°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
39°F
43°F
45°F
43°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
111°ตะวันออก
8 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
90°ตะวันออก
11 mph
74°ตะวันออก
13 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
84%
88%
95%
88%
89%
89%
90%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
40%
35%
43%
68%
54%
48%
43%
12%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 พ.ย. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
48°F
46°F
45°F
43°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
45°F
45°F
41°F
39°F
43°F
46°F
ระดับที่สบาย
37°F
43°F
41°F
39°F
36°F
34°F
39°F
45°F
จุดน้ำค้าง
39°F
45°F
43°F
43°F
41°F
36°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
111°ตะวันออก
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
72°ตะวันออก
13 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
80°ตะวันออก
14 mph
103°ตะวันออก
28 mph
160°ใต้
19 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
5
4
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
89%
89%
87%
88%
77%
77%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
45%
69%
53%
52%
52%
3%
50%
49%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
จ. 03 ธ.ค.
อ. 04 ธ.ค.
พ. 05 ธ.ค.
พฤ. 06 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
45°F
50°F
54°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
39°F
45°F
45°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
39°F
41°F
43°F
46°F
43°F
จุดน้ำค้าง
41°F
39°F
39°F
45°F
46°F
48°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
260°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
19 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
30 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
250°ตะวันตก
9 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
5
6
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
73%
77%
88%
84%
91%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
7%
55%
54%
55%
56%
55%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 พ.ย. 2561, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด