The Time Now > สหราชอาณาจักร > Great Yarmouth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Great Yarmouth, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 18 กรกฎาคม 2561 11:17:44 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Norwich Weather Centre

เย็น.
ระยะทาง
3640 กิโลเมตรจาก Great Yarmouth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59.56°F
55.4°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
88%
30.12 "Hg
พ. 18 ก.ค. 2561, 10:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:51 AM
9:07 PM
16:16
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:44 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
64°F
70°F
63°F
57°F
66°F
70°F
64°F
ระดับที่สบาย
57°F
64°F
75°F
63°F
57°F
66°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
169°ใต้
4 mph
194°ใต้
9 mph
108°ตะวันออก
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
70%
52%
69%
87%
64%
55%
71%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
3%
5%
7%
3%
3%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
70°F
73°F
75°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
59°F
59°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
68°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
55°F
55°F
59°F
64°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
102°ตะวันออก
7 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
187°ใต้
2 mph
350°เหนือ
11 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
57%
64%
63%
62%
71%
67%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
28%
5%
5%
29%
4%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
72°F
68°F
72°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
63°F
63°F
66°F
66°F
63°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
110°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
16 mph
20°เหนือ
19 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
180°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
64%
69%
80%
88%
76%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
31%
48%
60%
46%
47%
5%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.45 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Great Yarmouth

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด