The Time Now > สหราชอาณาจักร > Eastleigh > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Eastleigh, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2561 10:54:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Southampton / Weather Centre

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3526 กิโลเมตรจาก Eastleigh
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
50°F
6.84 mph 260° ตะวันตก
56%
30.01 "Hg
อ. 17 ก.ค. 2561, 10:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:10 AM
9:11 PM
16:1
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:41 AM
11:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Eastleigh

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 7:13 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
64°F
55°F
55°F
73°F
64°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
70°F
64°F
55°F
54°F
77°F
64°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
54°F
54°F
50°F
52°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
253°ตะวันตก
5 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
68%
93%
96%
46%
62%
90%
90%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
5%
5%
7%
7%
2%
5%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Eastleigh

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
75°F
77°F
79°F
77°F
75°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
61°F
57°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
52°F
54°F
54°F
55°F
57°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
269°ตะวันตก
9 mph
284°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
48%
45%
46%
43%
51%
55%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
27%
4%
5%
32%
6%
6%
5%
26%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
73°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
46°F
52°F
55°F
57°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
340°เหนือ
7 mph
350°เหนือ
9 mph
290°ตะวันตก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
1
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
41%
60%
67%
70%
66%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
33%
37%
4%
3%
5%
40%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Eastleigh

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ก.ค. 2561, 7:13 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด