The Time Now > สหราชอาณาจักร > ดอนคาสเตอร์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ดอนคาสเตอร์, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 4:44:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Finningley

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3703 กิโลเมตรจาก ดอนคาสเตอร์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
35.6°F
29.86°F
33.8°F
6.84 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
93%
29.83 "Hg
ส. 19 ม.ค. 2562, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:10 AM
4:20 PM
8:10
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:40 PM
5:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ดอนคาสเตอร์

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 12:30 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
37°F
36°F
36°F
36°F
39°F
37°F
32°F
ระดับที่สบาย
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
36°F
32°F
28°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
34°F
34°F
36°F
37°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
357°เหนือ
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
95%
95%
97%
97%
90%
92%
100%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
54%
32%
49%
7%
7%
10%
12%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ดอนคาสเตอร์

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
39°F
39°F
41°F
39°F
41°F
41°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
32°F
34°F
32°F
34°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
32°F
36°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
36°F
32°F
32°F
34°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
289°ตะวันตก
14 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
345°เหนือ
16 mph
350°เหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
91%
87%
75%
74%
80%
70%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
67%
5%
59%
46%
38%
39%
47%
49%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.32 นิ้ว


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
41°F
39°F
39°F
37°F
37°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
28°F
28°F
ระดับที่สบาย
34°F
36°F
32°F
32°F
30°F
30°F
28°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
34°F
34°F
32°F
28°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
100°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
93%
83%
85%
78%
71%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
49%
38%
6%
5%
5%
6%
6%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
1.46 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ดอนคาสเตอร์

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 12:30 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด