The Time Now > สหราชอาณาจักร > Derby > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Derby, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 3:41:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
East Midlands

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3662 กิโลเมตรจาก Derby
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
50.72°F
46.4°F
8.7 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
77%
29.5 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 3:20 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:38 AM
6:02 PM
10:24
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:23 PM
1:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Derby

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
41°F
52°F
46°F
46°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
41°F
39°F
36°F
48°F
41°F
39°F
39°F
46°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
41°F
43°F
45°F
45°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
276°ตะวันตก
6 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
1°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
9 mph
12°เหนือ
15 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
18°เหนือ
13 mph
7°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
99%
100%
75%
94%
95%
97%
86%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
33%
31%
9%
11%
32%
28%
10%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Derby

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
50°F
52°F
54°F
54°F
55°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
39°F
36°F
36°F
48°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
45°F
45°F
48°F
52°F
52°F
48°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
43°F
43°F
46°F
45°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
254°ตะวันตก
9 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
180°ใต้
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
89%
79%
78%
81%
71%
84%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
46%
42%
4%
4%
6%
58%
51%
61%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
55°F
55°F
54°F
55°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
45°F
45°F
48°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
43°F
52°F
52°F
52°F
52°F
50°F
54°F
จุดน้ำค้าง
37°F
45°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
160°ใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
14 mph
170°ใต้
21 mph
200°ใต้
9 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
73%
88%
87%
88%
85%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
59%
65%
67%
72%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.4 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Derby

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด