The Time Now > สหราชอาณาจักร > Dartford > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dartford, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 1:17:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
London City Airport

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3558 กิโลเมตรจาก Dartford
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
36.84°F
30.2°F
18.02 mph 250° ตะวันตก
57%
29.8 "Hg
ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:20 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:54 AM
4:25 PM
8:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:07 AM
7:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dartford

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
37°F
39°F
41°F
39°F
37°F
37°F
45°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
36°F
36°F
32°F
32°F
39°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
36°F
36°F
36°F
34°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
268°ตะวันตก
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
94°ตะวันออก
7 mph
87°ตะวันออก
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
106°ตะวันออก
12 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
75%
87%
82%
85%
85%
89%
89%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
32%
66%
64%
46%
56%
73%
69%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dartford

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
41°F
48°F
52°F
54°F
54°F
50°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
37°F
46°F
46°F
48°F
41°F
39°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
36°F
45°F
48°F
48°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
39°F
41°F
46°F
48°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
264°ตะวันตก
6 mph
95°ตะวันออก
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
266°ตะวันตก
11 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
4
4
6
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
83%
91%
74%
78%
79%
59%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
33%
54%
78%
76%
31%
56%
50%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.63 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
0.33 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
54°F
48°F
50°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
46°F
45°F
45°F
45°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
50°F
45°F
43°F
43°F
48°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
46°F
45°F
46°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
270°ตะวันตก
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
16 mph
180°ใต้
19 mph
180°ใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
72%
84%
77%
78%
87%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
48%
32%
3%
4%
56%
61%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.59 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dartford

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด