The Time Now > สหราชอาณาจักร > Crawley > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Crawley, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 5:19:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
London / Gatwick Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3536 กิโลเมตรจาก Crawley
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
32.47°F
32°F
9.94 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
75%
29.71 "Hg
10 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 4:50 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:44 AM
4:43 PM
8:59
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:42 AM
8:31 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Crawley

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
46°F
45°F
45°F
46°F
54°F
50°F
45°F
ระดับที่สบาย
30°F
41°F
39°F
41°F
45°F
50°F
46°F
41°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
41°F
43°F
46°F
50°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
261°ตะวันตก
11 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
168°ใต้
10 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
74%
88%
95%
97%
93%
89%
96%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
9%
31%
9%
28%
9%
6%
10%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Crawley

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
54°F
52°F
52°F
54°F
54°F
46°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
45°F
45°F
43°F
43°F
45°F
37°F
34°F
ระดับที่สบาย
39°F
48°F
46°F
39°F
50°F
46°F
37°F
34°F
จุดน้ำค้าง
37°F
50°F
48°F
39°F
50°F
46°F
34°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
258°ตะวันตก
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
257°ตะวันตก
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
250°ตะวันตก
14 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
5
3
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
93%
91%
76%
87%
82%
66%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
42%
73%
66%
79%
64%
54%
58%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
41°F
41°F
41°F
41°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
36°F
39°F
37°F
37°F
34°F
36°F
41°F
จุดน้ำค้าง
28°F
28°F
28°F
32°F
32°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
170°ใต้
ไม่มีลม
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
57%
55%
69%
71%
99%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
6%
5%
58%
72%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Crawley

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด