The Time Now > สหราชอาณาจักร > Craigavon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Craigavon, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562 11:44:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Aldergrove Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
3784 กิโลเมตรจาก Craigavon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.61°F
48.2°F
9.94 mph 280° ตะวันตก
77%
29.86 "Hg
อา. 19 พ.ค. 2562, 10:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
9:30 PM
16:16
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:13 PM
6:01 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
52°F
41°F
50°F
57°F
52°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
54°F
48°F
37°F
48°F
55°F
48°F
34°F
32°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
39°F
46°F
46°F
43°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
349°เหนือ
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
343°เหนือ
7 mph
344°เหนือ
4 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
82%
97%
84%
68%
72%
98%
100%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
43%
9%
11%
28%
7%
5%
2%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 19 พ.ค.
จ. 20 พ.ค.
อ. 21 พ.ค.
พ. 22 พ.ค.
พฤ. 23 พ.ค.
ศ. 24 พ.ค.
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
59°F
61°F
57°F
59°F
61°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
37°F
43°F
48°F
48°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
54°F
55°F
59°F
61°F
54°F
57°F
61°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
41°F
46°F
50°F
52°F
52°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
189°ใต้
7 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
67%
53%
62%
80%
77%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
61%
42%
51%
57%
67%
53%
50%
48%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
อา. 02 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
59°F
55°F
54°F
54°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
46°F
43°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
59°F
55°F
55°F
52°F
50°F
50°F
55°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
46°F
45°F
46°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
280°ตะวันตก
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
20°เหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
290°ตะวันตก
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
4
5
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
80%
67%
68%
74%
61%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
56%
59%
44%
47%
8%
55%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด