The Time Now > สหราชอาณาจักร > Craigavon > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Craigavon, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 5:32:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Aldergrove Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3784 กิโลเมตรจาก Craigavon
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
35.6°F
26.17°F
33.8°F
14.91 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
93%
29.53 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 4:50 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:21 AM
4:56 PM
8:35
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:13 AM
8:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
46°F
45°F
43°F
46°F
50°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
30°F
39°F
39°F
37°F
41°F
46°F
37°F
32°F
จุดน้ำค้าง
36°F
43°F
43°F
41°F
45°F
43°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
251°ตะวันตก
9 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
89%
93%
93%
92%
74%
82%
100%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
68%
8%
37%
46%
45%
28%
59%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
50°F
54°F
46°F
52°F
45°F
43°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
41°F
41°F
39°F
37°F
41°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
39°F
43°F
46°F
37°F
45°F
36°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
48°F
41°F
45°F
41°F
41°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
189°ใต้
15 mph
290°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
83%
89%
88%
86%
94%
92%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
75%
57%
77%
62%
74%
52%
70%
49%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
41°F
41°F
43°F
43°F
43°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
37°F
37°F
37°F
34°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
34°F
39°F
36°F
39°F
30°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
36°F
37°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
10 mph
170°ใต้
4 mph
200°ใต้
12 mph
290°ตะวันตก
5 mph
200°ใต้
19 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
4
2
5
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
67%
64%
80%
82%
64%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
52%
5%
58%
71%
52%
69%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.46 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.31 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Craigavon

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด