The Time Now > สหราชอาณาจักร > Chichester > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chichester, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561 7:05:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Southampton / Weather Centre

ฝนประปราย. เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3517 กิโลเมตรจาก Chichester
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
31.57°F
28.4°F
12.43 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
65%
30.01 "Hg
ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:57 AM
3:57 PM
8:
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:22 PM
11:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chichester

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
50°F
45°F
43°F
48°F
45°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
34°F
43°F
37°F
37°F
43°F
41°F
39°F
37°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
39°F
39°F
43°F
41°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
25 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
25 mph
248°ตะวันตก
17 mph
261°ตะวันตก
11 mph
252°ตะวันตก
15 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
284°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
9 mph
267°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
6
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
85%
83%
88%
82%
86%
86%
88%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
74%
53%
56%
10%
75%
73%
43%
7%
ฝนตก
0.79 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chichester

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
50°F
50°F
50°F
46°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
43°F
43°F
48°F
46°F
43°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
34°F
43°F
45°F
41°F
43°F
41°F
43°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
43°F
43°F
43°F
39°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
25 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
264°ตะวันตก
25 mph
177°ใต้
11 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
17 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
4
3
6
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
85%
82%
83%
81%
79%
79%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
77%
75%
42%
62%
62%
62%
52%
43%
ฝนตก
0.78 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
52°F
52°F
50°F
52°F
54°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
46°F
45°F
46°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
45°F
45°F
46°F
48°F
45°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
43°F
43°F
48°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
180°ใต้
25 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
290°ตะวันตก
19 mph
260°ตะวันตก
17 mph
270°ตะวันตก
24 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
6
4
5
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
84%
71%
81%
89%
88%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
54%
55%
52%
52%
56%
34%
54%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chichester

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด