The Time Now > สหราชอาณาจักร > Bristol > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bristol, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 7:45:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bristol / Lulsgate

อ่อน.
ระยะทาง
3562 กิโลเมตรจาก Bristol
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
62.6°F
4.35 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
29.95 "Hg
จ. 16 ก.ค. 2561, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:10 AM
9:21 PM
16:11
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:05 AM
11:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bristol

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
64°F
55°F
63°F
70°F
64°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
64°F
54°F
63°F
75°F
64°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
52°F
55°F
52°F
52°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
282°ตะวันตก
6 mph
271°ตะวันตก
7 mph
261°ตะวันตก
11 mph
259°ตะวันตก
9 mph
264°ตะวันตก
4 mph
274°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
4
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
76%
91%
76%
53%
64%
94%
97%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
40%
5%
10%
12%
3%
6%
3%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bristol

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 16 ก.ค.
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
72°F
75°F
73°F
70°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
52°F
54°F
50°F
52°F
52°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
252°ตะวันตก
12 mph
261°ตะวันตก
8 mph
251°ตะวันตก
7 mph
282°ตะวันตก
11 mph
276°ตะวันตก
12 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
55%
54%
41%
53%
52%
40%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
4%
26%
5%
6%
6%
5%
5%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
70°F
70°F
64°F
68°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
57°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
75°F
66°F
68°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
39°F
52°F
54°F
55°F
55°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
17 mph
250°ตะวันตก
13 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
55%
55%
73%
65%
57%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
67%
10%
49%
51%
36%
6%
ฝนตก
-
0.42 นิ้ว
-
0.34 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bristol

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ก.ค. 2561, 7:15 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด