The Time Now > สหราชอาณาจักร > Blackburn > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Blackburn, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 11:26:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manchester Airport

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3721 กิโลเมตรจาก Blackburn
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
42.13°F
41°F
4.35 mph 180° ใต้
87%
29.71 "Hg
ศ. 23 ต.ค. 2563, 10:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:53 AM
5:53 PM
10:
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:41 PM
11:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Blackburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 7:17 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
46°F
52°F
46°F
43°F
45°F
50°F
43°F
ระดับที่สบาย
34°F
39°F
46°F
43°F
39°F
37°F
46°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
46°F
48°F
45°F
43°F
43°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
179°ใต้
17 mph
177°ใต้
13 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
12 mph
191°ใต้
10 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
182°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
95%
91%
93%
97%
95%
79%
92%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
62%
69%
47%
57%
72%
64%
11%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Blackburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 24 ต.ค.
อา. 25 ต.ค.
จ. 26 ต.ค.
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
50°F
50°F
46°F
46°F
54°F
52°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
43°F
41°F
45°F
45°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
43°F
41°F
41°F
48°F
45°F
50°F
จุดน้ำค้าง
48°F
43°F
45°F
43°F
43°F
52°F
41°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
196°ใต้
9 mph
188°ใต้
14 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
192°ใต้
16 mph
198°ใต้
20 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
83%
90%
91%
85%
91%
74%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
90%
84%
80%
81%
94%
91%
71%
72%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
48°F
48°F
48°F
46°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
39°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
45°F
45°F
46°F
46°F
46°F
43°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
43°F
43°F
39°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
4 mph
160°ใต้
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
96%
82%
84%
79%
87%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
64%
39%
5%
5%
6%
6%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Blackburn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 7:17 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด