The Time Now > สหราชอาณาจักร > Ballymena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ballymena, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 10:11:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belfast / Aldergrove Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3812 กิโลเมตรจาก Ballymena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
53.6°F
6.84 mph 90° ตะวันออก
73%
30.07 "Hg
10 ไมล์
อา. 27 พ.ค. 2561, 9:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:00 AM
9:44 PM
16:44
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:10 PM
4:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ballymena

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
52°F
70°F
63°F
55°F
63°F
70°F
64°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
75°F
63°F
54°F
63°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
55°F
54°F
52°F
55°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
99°ตะวันออก
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
107°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
85°ตะวันออก
7 mph
79°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
100%
59%
71%
90%
78%
61%
76%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ballymena

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
68°F
70°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
50°F
52°F
52°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
66°F
68°F
64°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
55°F
57°F
55°F
55°F
54°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
100°ตะวันออก
7 mph
78°ตะวันออก
8 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
82°ตะวันออก
9 mph
109°ตะวันออก
8 mph
100°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
63%
65%
69%
69%
71%
66%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
4%
33%
60%
41%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
อา. 10 มิ.ย.
จ. 11 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
64°F
61°F
61°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
63°F
61°F
61°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
52°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
17 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
56%
64%
81%
83%
85%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
8%
49%
44%
46%
49%
ฝนตก
-
-
-
0.24 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ballymena

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด