The Time Now > สหราชอาณาจักร > Altrincham > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Altrincham, สหราชอาณาจักร สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561 6:48:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manchester Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3695 กิโลเมตรจาก Altrincham
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
35.6°F
28.54°F
24.8°F
8.7 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
65%
29.95 "Hg
ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:17 AM
3:50 PM
7:33
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:34 PM
11:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Altrincham

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
41°F
43°F
39°F
43°F
41°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
28°F
34°F
37°F
36°F
39°F
37°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
41°F
37°F
36°F
39°F
37°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
265°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
6 mph
184°ใต้
4 mph
193°ใต้
5 mph
190°ใต้
6 mph
168°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
99%
79%
88%
83%
91%
91%
91%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
74%
72%
67%
10%
68%
48%
36%
5%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Altrincham

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
45°F
46°F
50°F
46°F
45°F
48°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
39°F
37°F
46°F
41°F
39°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
30°F
39°F
39°F
43°F
41°F
39°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
39°F
41°F
39°F
39°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
194°ใต้
7 mph
175°ใต้
15 mph
162°ใต้
7 mph
193°ใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
250°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
4
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
85%
83%
77%
82%
86%
76%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
72%
54%
65%
50%
56%
53%
50%
ฝนตก
0.61 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
0.81 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
50°F
52°F
46°F
48°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
41°F
43°F
45°F
45°F
39°F
ระดับที่สบาย
41°F
46°F
48°F
41°F
39°F
43°F
39°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
48°F
43°F
43°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
16 mph
290°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
21 mph
270°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
87%
85%
92%
87%
90%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
54%
53%
54%
54%
39%
50%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Altrincham

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด