The Time Now > ยูเครน > Odesa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Odesa, ยูเครน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 10:06:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Odesa Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. เย็น.
ระยะทาง
3715 กิโลเมตรจาก Odesa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
48.13°F
48.2°F
9.94 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
88%
30.33 "Hg
อ. 19 พ.ย. 2562, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
4:21 PM
9:19
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:42 PM
12:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Odesa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
46°F
45°F
45°F
46°F
45°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
45°F
43°F
39°F
39°F
41°F
37°F
34°F
32°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
41°F
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
102°ตะวันออก
6 mph
112°ตะวันออก
8 mph
88°ตะวันออก
11 mph
82°ตะวันออก
12 mph
85°ตะวันออก
16 mph
88°ตะวันออก
17 mph
90°ตะวันออก
22 mph
94°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
4
4
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
90%
90%
88%
81%
86%
87%
83%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
1%
4%
4%
5%
7%
9%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Odesa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
48°F
43°F
37°F
41°F
43°F
43°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
43°F
34°F
32°F
39°F
36°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
30°F
25°F
32°F
32°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
46°F
41°F
34°F
32°F
36°F
34°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
104°ตะวันออก
12 mph
84°ตะวันออก
23 mph
91°ตะวันออก
18 mph
69°ตะวันออก
16 mph
78°ตะวันออก
11 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
6
5
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
81%
81%
84%
86%
84%
76%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
50%
40%
52%
55%
50%
42%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
50°F
46°F
46°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
46°F
41°F
41°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
43°F
43°F
41°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
80°ตะวันออก
7 mph
170°ใต้
9 mph
90°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
110°ตะวันออก
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
74%
77%
91%
86%
81%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
38%
44%
6%
6%
57%
62%
59%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Odesa

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด