The Time Now > ยูเครน > Kherson > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kherson, ยูเครน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 2:03:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Odesa Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3781 กิโลเมตรจาก Kherson
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
57.2°F
0.62 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
73%
29.92 "Hg
10 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
8:16 PM
14:42
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:09 PM
5:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kherson

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:44 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
63°F
90°F
79°F
68°F
66°F
91°F
82°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
86°F
79°F
68°F
66°F
90°F
82°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
50°F
48°F
52°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
73°ตะวันออก
12 mph
71°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
73%
26%
33%
57%
68%
30%
40%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
17 ไมล์
30 ไมล์
20 ไมล์
15 ไมล์
15 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kherson

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
93°F
91°F
86°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
66°F
73°F
72°F
70°F
59°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
88°F
91°F
90°F
84°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
50°F
55°F
54°F
55°F
52°F
37°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
69°ตะวันออก
12 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
31%
27%
31%
31%
22%
25%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
5%
5%
3%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
79°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
48°F
54°F
41°F
57°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
350°เหนือ
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
280°ตะวันตก
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
42%
34%
43%
26%
50%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
44%
48%
61%
6%
56%
71%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.23 นิ้ว
0.38 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kherson

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:44 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด