The Time Now > ยูกันดา > Pallisa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Pallisa, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 9:07:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
2333 กิโลเมตรจาก Pallisa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
73.99°F
66.2°F
16.78 mph 180° ใต้
78%
30.04 "Hg
5.6 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:42 AM
6:53 PM
12:11
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:18 PM
6:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Pallisa

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
82°F
68°F
66°F
64°F
79°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
82°F
68°F
66°F
64°F
81°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
197°ใต้
6 mph
97°ตะวันออก
4 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
93°ตะวันออก
4 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
51%
84%
86%
92%
58%
84%
87%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
28%
36%
30%
84%
83%
42%
36%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Pallisa

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
79°F
82°F
82°F
77°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
63°F
61°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
77°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
63°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
112°ตะวันออก
5 mph
88°ตะวันออก
6 mph
89°ตะวันออก
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
77°ตะวันออก
5 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
62%
64%
55%
59%
66%
68%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
49%
99%
99%
46%
99%
99%
99%
88%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
86°F
84°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
72°F
68°F
64°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
67%
75%
66%
59%
72%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
83%
56%
99%
95%
67%
97%
93%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Pallisa

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด