The Time Now > ยูกันดา > Njeru > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Njeru, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 10:29:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2295 กิโลเมตรจาก Njeru
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
4.35 mph 180° ใต้
78%
29.98 "Hg
5.6 ไมล์
อ. 19 ก.พ. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
7:04 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:06 PM
6:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
75°F
86°F
73°F
68°F
73°F
84°F
ระดับที่สบาย
77°F
73°F
77°F
86°F
75°F
68°F
73°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
178°ใต้
4 mph
99°ตะวันออก
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
6 mph
168°ใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
75%
66%
45%
72%
88%
78%
49%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
7%
11%
12%
12%
40%
37%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
79°F
77°F
79°F
90°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
68°F
66°F
64°F
66°F
72°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
79°F
77°F
79°F
95°F
102°F
95°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
66°F
64°F
64°F
68°F
70°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
193°ใต้
7 mph
202°ใต้
7 mph
256°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
7 mph
197°ใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
6 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
52%
66%
67%
67%
50%
46%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
48%
52%
52%
45%
42%
36%
38%
ฝนตก
-
0.33 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
93°F
95°F
95°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
66°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
180°ใต้
7 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
60%
57%
58%
59%
60%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
49%
44%
36%
49%
47%
49%
ฝนตก
0.83 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.55 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด