The Time Now > ยูกันดา > Njeru > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Njeru, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 8:06:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Entebbe Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2295 กิโลเมตรจาก Njeru
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
64.4°F
4.35 mph 350° เหนือ
94%
29.95 "Hg
พ. 14 พ.ย. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
6:34 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:12 AM
11:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
81°F
70°F
66°F
73°F
82°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
82°F
68°F
66°F
73°F
84°F
70°F
66°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
64°F
68°F
64°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
7 mph
185°ใต้
5 mph
250°ตะวันตก
4 mph
288°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
60%
85%
95%
82%
53%
85%
96%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
63%
57%
50%
68%
62%
45%
54%
62%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
81°F
79°F
75°F
84°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
64°F
64°F
63°F
64°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
81°F
79°F
75°F
82°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
66°F
68°F
64°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
271°ตะวันตก
7 mph
169°ใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
282°ตะวันตก
4 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
5 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
59%
61%
68%
82%
60%
58%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
63%
57%
61%
63%
48%
51%
49%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.41 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
95°F
95°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
66°F
63°F
72°F
72°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
170°ใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
180°ใต้
5 mph
200°ใต้
6 mph
170°ใต้
4 mph
160°ใต้
3 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
42%
61%
61%
63%
60%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
45%
50%
50%
50%
46%
6%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด