The Time Now > ยูกันดา > Njeru > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Njeru, ยูกันดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 9:11:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kisumu Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2295 กิโลเมตรจาก Njeru
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
ไม่มีลม
74%
30.01 "Hg
ส. 24 ก.พ. 2561, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
7:03 PM
12:6
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:53 PM
12:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 3:09 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
84°F
73°F
70°F
73°F
84°F
75°F
66°F
ระดับที่สบาย
68°F
84°F
75°F
70°F
75°F
86°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
166°ใต้
9 mph
177°ใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
187°ใต้
6 mph
172°ใต้
6 mph
182°ใต้
4 mph
172°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
50%
67%
81%
73%
47%
67%
89%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
23%
10%
47%
48%
45%
0%
35%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
79°F
82°F
72°F
73°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
66°F
68°F
66°F
63°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
81°F
82°F
72°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
63°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
191°ใต้
6 mph
188°ใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
194°ใต้
6 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
285°ตะวันตก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
49%
60%
61%
58%
77%
91%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
61%
51%
54%
57%
52%
60%
56%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.51 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
ศ. 09 มี.ค.
ส. 10 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
93°F
97°F
99°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
68°F
66°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
170°ใต้
9 mph
110°ตะวันออก
13 mph
200°ใต้
9 mph
170°ใต้
10 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
41%
62%
68%
72%
66%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
57%
40%
52%
55%
50%
52%
49%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.8 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Njeru

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 3:08 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด